Наставно особље

- aрхимандрит мр Лазар Лазаревић,

  ректор богословије

- Александар Љубинац

- jереј Видак Вујадиновић

- jереј Вук Милишић, главни васпитач

- мр Синиша Божић, секретар

- мр Вјекослав Јовановић

- jереј Љубомир Пријовић

- Драго Божић

- Гордан Дракул

- Бојан Давидовић

- Сања Ристановић

- Ивана Радоњић

- Александра Станковић