Савјет ученика

savjet ucenika 1

        Савјет ученика је удружење ученика наше богословије и има за циљ да промовише права и интересе свих, као и да их подстакне на ангажовање у раду школе. Ово удружење учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапријеђује образовни рад у школи, те представља ставове ученика школском одбору и управи школе.

       Савјет ученика наше школе чине предсједник, потпредсједник, секретар и по два ученика из сваког разреда који се бирају треће седмице септембра и чији мандати трају по једну школску годину. Сједнице СУ се обично одржавају једном седмично, а по потреби и више пута.

       У нашој школи СУ постоји од 2007. године и до сада је учествовао у бројним хуманитарним акцијама, спортским и културним дешавањима општине, али и регије.

       Наша школа је члан Мреже савјета ученика Републике Српске и редован је учесник „Конференције Мреже савјета ученика Републике Српске“ која се одржава традиционално у Бардачи (Србац).